Vytlačiť

Gravírovanie je ďalší spôsob vytvárania vzorov na kalenom  povrchu skla. Vzor je do skla vyrytý – vyfrézovaný. Tieto vzory majú jednoduché geometrické tvary. Na 8mm hrúbke skla je šírka frézu 10mm a  hĺbka 0,7mm.

f01 frez1
f02 frez2
f03 five
f04 frez4
f05 frez5